• /image/flags/16/Netherlands.pngNederlands
 • /image/flags/16/United Kingdom(Great Britain).pngEngels

Cleanroom Operator Assemblage HQ Pack

OnbekendEindhoven

English version of the vacancy can be found below.

Wat doen wij?

HQ Pack behoort tot de wereldwijde top op het gebied van hightech verpakkingen en tooling. Ze ontwikkelen, cleanen, produceren en beheren de logistieke stroom van verpakkingen voor hoogwaardige industriële producten. Zeer kwetsbare en kostbare onderdelen krijgen hierbij de bescherming die zij nodig hebben tijdens transport over de hele wereld.

HQ Pack haar kracht zit in de totaaloplossing. Ze ontwikkelen niet alleen klant specifieke verpakkingsmaterialen, maar verzorgen het gehele traject. Vanuit het Service Center zorgt HQ Pack dat waar ook ter wereld herbruikbare verpakkingen worden opgehaald, gereinigd en gerepareerd tot nieuwstaat. Dit doen ze voor wereldspelers uit o.a. de semiconductor-, elektronica-, aerospace-, medische industrie, machinebouw en mechanische componenten.

De activiteiten van HQ Pack zijn als volgt onderverdeeld:

 • Production;
 • Cleanroom Solutions;
 • Projects (ontwikkeling);
 • Logistics Services.  

In totaal werken er bij HQ Pack ruim 700 medewerkers verspreid over 7 vestigingen. Het hoofdkantoor van HQ Pack is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Daarnaast zijn er vestigingen in Maleisië, Singapore en Amerika. Onder HQ Pack Groep valt tevens een gespecialiseerd bedrijf welke gespecialiseerd is op het gebied van kunststofbewerking (HQ Plastics), Cleaning (HQ Precision Cleaning) en op het gebied van houtbewerking (Seerden). 

 Wat ga jij doen binnen onze organisatie?

Door de aanhoudende groei van de organisatie zijn wij op zoek naar een Cleanroom Operator Assemblage. In deze rol verricht je zelfstandig (fijn) mechanische assemblage werkzaamheden binnen de cleanroom door middel van aangeleverde werkorders en tekeningen. De werkzaamheden hangen af van de complexiteit van de werkorder (uiteenlopend van eenvoudige assemblage tot zeer complexe activiteiten). Het cleanen van producten behoort ook tot je werkzaamheden. 

Je werkzaamheden als Cleanroom Operator Assemblage bestaan o.a. uit:

 • Gegevens verzamelen en invoeren vanuit het ERP systeem;
 • Gebruik maken van de juiste materialen en gereedschappen;
 • Op basis van de werkorder en de tekening de assemblage van het product uitvoeren;
 • Controle van de werkzaamheden;
 • Het verpakken en verzendklaar maken van de producten.

 Je bent verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit van de producten.

 Wat vragen wij?

Om tot je recht te komen in deze functie beschik je tenminste over:

Over welke eigenschappen moet je beschikken?

 • Je bent nauwkeurig in je werkzaamheden;
 • Je kunt goed samenwerken;
 • Je weet goed overzicht te behouden.

Wat bieden wij?

Werken bij HQ Pack betekent onderdeel zijn van een sterk groeiende en wereldwijd opererende organisatie. Ondanks het sterk internationale karakter en ruim 500 collega’s in Nederland kenmerkt de organisatie zich door haar informele karakter en korte communicatielijnen.

Binnen de organisatie krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen op zowel persoonlijk- als professioneel vlak, nationaal en internationaal. Er wordt veel waarde gehecht aan een collegiale en prettige werksfeer.

Uiteraard stellen wij de middelen ter beschikking die jij nodig hebt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Het salaris zal in overleg bepaald worden en is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. HQ Pack heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket en biedt een collectieve pensioenregeling. Ben je nooit of bijna nooit ziek? Goed nieuws; je kan tot 5 extra vrije dagen per jaar sparen bij een fulltime dienstverband naast de 25 verlofdagen. Daarnaast biedt HQ Pack de mogelijkheid om gebruik te maken van de HQ Pack Fitness faciliteit en kun je gebruik maken van een fiscaal vriendelijke fietsregeling.

Werken bij Timing

Iedereen wil graag zo veel en zo lang mogelijk zekerheid. Of het nu de zekerheid van brood op de plank is, of de zekerheid dat de productie op volle kracht door kan draaien. Daarom doet Timing er alles aan om aanpakkers en opdrachtgevers bij elkaar te brengen die lang(er) plezier van elkaar kunnen hebben. Want die aanpakkers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen ervoor dat echt werk goed wordt uitgevoerd. En daar zijn we al 25 jaar trots op.

Heb jij interesse en herken jij jezelf in het gevraagde profiel? Solliciteer direct! Nog verdere vragen? Neem dan contact op met Rianne Zweers via 055 - 580 5995 of via uitzendservices@timing.nl.

________________________________________________________________________________

What do we do?

HQ Pack belongs to the worldwide top in the field of high-tech packaging and tooling. We develop, clean, produce and manage the logistic flow of packaging for high-quality industrial products. Very fragile, valuable parts get the protection they need during transport all over the world. 

Our strength lies in the total solution. We do not only develop client-specific packaging materials, but take care of the entire process. HQ Pack's Service Centre ensures that, wherever in the world re-usable packaging is collected, cleaned and repaired to new condition. We do this for global players in the semiconductor-, electronics-, aerospace-, medical industries and machine building.

 The activities of HQ Pack are categorized as follows: 

 • Production;
 • Cleanroom Solutions;
 • Projects (development);
 • Logistics Services.

 Our group of companies employs over 700 people spread over 7 locations. HQ Pack's head office is located in Eindhoven, the Netherlands. In addition, we have a branch office in Malaysia, Singapore and two branches in the USA. Within HQ Pack Group we also have a specialized company in the field of plastics machining (HQ Plastics), cleaning (HQ Precision Cleaning) and in the field of wood working (Seerden). 

What will you be doing within the organization?

Due to the continuing growth of our organization, we are looking for a Cleanroom Operator Assembly. In this role, you will independently perform (fine) mechanical assembly activities within the cleanroom by means of supplied work orders and drawings. The activities depend on the complexity of the work order (ranging from simple assembly to very complex activities). The cleaning of products is also part of your activities.  

Your work as a Cleanroom Operator Assembly consists of the following activities:

 • Collecting and entering data from the ERP system;
 • Using the right materials and tools;
 • Assembling the product based on the work order and drawing;
 • Controlling the work;
 • Packaging and preparing the products for shipment. 

You are responsible for the delivered quality of the products.  

What do we ask?

To do justice to this position, you should at least possess:  

 • VMBO/MBO work and thinking level;
 • Have (some) technical insight to be able to read technical drawings;
 • Knowledge of ERP systems is a strong advantage;
 • Command of the English language on at least an A2 level. 

What do we offer?

Working at HQ Pack means being part of a strongly growing worldwide operating organization. Despite its strong international character and over 500 colleagues in the Netherlands, the organization is characterized by its informal character and short communication lines. 

Within our organization, you will get the opportunity to further develop yourself both personally and professionally. We attach great value to a collegial and pleasant working atmosphere.

Naturally, we will provide you with the resources you need to perform this job well. The salary is in accordance with the market and will be determined in negotiation, depending on knowledge and experience. We have our own employment conditions package and offer a collective pension.

Working at Timing

Everyone wants as much security as possible and for as long as possible. Whether it is the certainty of income, or the certainty that production can continue at full full. That is why Timing does everything it can to bring together job seekers and company's and we have been proud of that for 25 years.

Are you interested and and do you recognize yourself in the requested profile? Apply immediately! Any further questions? Please contact Rianne Zweers on 055 - 580 5995 or via uitzendservices@timing.nl

Ontwikkeld door Akyla