• /image/flags/16/Netherlands.pngNederlands
 • /image/flags/16/United Kingdom(Great Britain).pngEngels

Houtbewerker / Woodworker HQ Pack

OnbekendEindhoven

English version of the vacancy can be found below.

Wat doet HQ Pack?

HQ Pack behoort tot de wereldwijde top op het gebied van hightech verpakkingen en tooling. Ze ontwikkelen, cleanen, produceren en beheren de logistieke stroom van verpakkingen voor hoogwaardige industriële producten. Zeer kwetsbare en kostbare onderdelen krijgen hierbij de bescherming die zij nodig hebben tijdens transport over de hele wereld.

HQ Pack haar kracht zit in de totaaloplossing. Ze ontwikkelen niet alleen klant specifieke verpakkingsmaterialen, maar verzorgen het gehele traject. Vanuit het Service Center zorgt HQ Pack dat waar ook ter wereld herbruikbare verpakkingen worden opgehaald, gereinigd en gerepareerd tot nieuwstaat. Dit doen ze voor wereldspelers uit o.a. de semiconductor-, elektronica-, aerospace-, medische industrie, machinebouw en mechanische componenten.

 De activiteiten van HQ Pack zijn als volgt onderverdeeld:

 • Production;
 • Cleanroom Solutions;
 • Projects (ontwikkeling);
 • Logistics Services.

In totaal werken er bij HQ Pack ruim 700 medewerkers verspreid over 7 vestigingen. Het hoofdkantoor van HQ Pack is gevestigd in Eindhoven, Nederland. Daarnaast zijn er vestigingen in Maleisië, Singapore en Amerika. Onder HQ Pack Groep valt tevens een gespecialiseerd bedrijf welke gespecialiseerd is op het gebied van kunststofbewerking (HQ Plastics), Cleaning (HQ Precision Cleaning) en op het gebied van houtbewerking (Seerden).  

Wat ga jij doen binnen onze organisatie?

Door de aanhoudende groei van HQ Pack zijn wij op zoek naar een Houtbewerker. In deze rol verricht je zelfstandig complexere houtbewerkingswerkzaamheden door middel van aangeleverde tekeningen en maatvoeringen. Een goede samenwerking staat op deze afdeling centraal waarbij goede communicatie belangrijk is. Samen met je collega’s zorg je voor een veilige werkomgeving en draag je zorg voor orde en netheid op de afdeling. Door de grote diversiteit aan producten zijn je werkzaamheden gevarieerd. De functie wordt uitgevoerd in een 2-ploegendienst (de reguliere tijden zijn: 06:00-15:00 en 14:45 – 23:45 en de aangepaste tijdens wegens corona zijn: 05:45 – 14:45 en 15:15 – 00:15).

Je werkzaamheden als Houtbewerker bestaan o.a. uit: 

 • Lezen van technische tekeningen en het beoordelen van de juistheid hiervan;
 • Houtbewerkingswerkzaamheden voor diverse producten zoals dozen, kratten, kisten en pallets  (prototypes, mallen, eindproducten);
 • Het assembleren van de gemaakte onderdelen;
 • Gebruik van diverse machines en (hand)gereedschappen op de juiste wijze;
 • Bewaken van maatvoering.

Als houtbewerker ben je verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van de producten.

Wat vragen wij?

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Je beschikt over technisch inzicht;
 • Je bent in staat om (complexe) technische tekeningen te lezen;
 • Je hebt ervaring als timmerman, meubelmaker of soortgelijk vakmanschap;
 • Beschikking over heftruckcertificaat is een pre of bereidheid deze te behalen;
 • Beheersing van de Engelse taal op minimaal A2 niveau.

Wat bieden wij?

Werken bij HQ Pack betekent onderdeel zijn van een sterk groeiende en wereldwijd opererende organisatie. Ondanks het sterk internationale karakter en ruim 500 collega’s in Nederland kenmerkt de organisatie zich door haar informele karakter en korte communicatielijnen.

Binnen de organisatie krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen op zowel persoonlijk- als professioneel vlak, nationaal en internationaal. Er wordt veel waarde gehecht aan een collegiale en prettige werksfeer.

Uiteraard stellen wij de middelen ter beschikking die jij nodig hebt om deze functie goed uit te kunnen voeren. Het salaris zal in overleg bepaald worden en is afhankelijk van jouw kennis en ervaring. HQ Pack heeft een eigen arbeidsvoorwaardenpakket en biedt een collectieve pensioenregeling. Ben je nooit of bijna nooit ziek? Goed nieuws; je kan tot 5 extra vrije dagen per jaar sparen bij een fulltime dienstverband naast de 25 verlofdagen. Daarnaast biedt HQ Pack de mogelijkheid om gebruik te maken van de HQ Pack Fitness faciliteit en kun je gebruik maken van een fiscaal vriendelijke fietsregeling.

Werken bij Timing

Iedereen wil graag zo veel en zo lang mogelijk zekerheid. Of het nu de zekerheid van brood op de plank is, of de zekerheid dat de productie op volle kracht door kan draaien. Daarom doet Timing er alles aan om aanpakkers en opdrachtgevers bij elkaar te brengen die lang(er) plezier van elkaar kunnen hebben. Want die aanpakkers zijn de ruggengraat van onze economie. Zij zorgen ervoor dat echt werk goed wordt uitgevoerd. En daar zijn we al 25 jaar trots op.

Heb jij interesse en herken jij jezelf in het gevraagde profiel? Solliciteer direct! Nog verdere vragen? Neem dan contact op met Edo Damstra via 055 - 580 5995 of via uitzendservices@timing.nl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

What do HQ Pack do?

HQ Pack belongs to the worldwide top in the field of high-tech packaging and tooling. They develop, clean, produce and manage the logistic flow of packaging for high-quality industrial products. Very fragile, valuable parts get the protection they need during transport all over the world.

Their strength lies in the total solution. They do not only develop client-specific packaging materials, but take care of the entire process. HQ Pack's Service Centre ensures that, wherever in the world re-usable packaging is collected, cleaned and repaired to new condition. They do this for global players in the semiconductor-, electronics-, aerospace-, medical industries and machine building.

 The activities of HQ Pack are categorized as follows: 

 • Production;
 • Cleanroom Solutions;
 • Projects (development);
 • Logistics Services.

The HQ Pack group employs over 700 people spread over 7 locations. HQ Pack's head office is located in Eindhoven, the Netherlands. In addition, they have a branch office in Malaysia, Singapore and two branches in the USA. Within HQ Pack Group they also have a specialized company in the field of plastics machining (HQ Plastics), cleaning (HQ Precision Cleaning) and in the field of wood working (Seerden).

What will you be doing within the organization?

Due to the continued growth of the organization, we are looking for a Woodworker. In this role, you will independently carry out more complex woodworking activities using supplied drawings and dimension. Strong cooperation is key in this department, therefore good communication is important. Together with your colleagues, you ensure a safe working environment and you take care of order and tidiness in the department. Because of the great diversity in products, your work will be varied. The position is carried out in a 2-shift system (regular times: 06:00 - 15:00 and 14:45 - 23:45 and adjusted times due to corona: 05:45 - 14:45 and 15:15 - 00:15).

Your activities as a Woodworker consists of: 

 • Reading technical drawings and assessing their accuracy;
 • Woodworking for various products such as boxes, crates, cases and pallets (prototypes, molds, end products);
 • Assembling the made parts;
 • Using various machines and (hand)tools in the right way;
 • Monitoring dimensions.

You are responsible for the delivered quality of the products.

What do we ask?

To do justice to this role, you must at least possess:

 • MBO work and thinking level;
 • You have technical insight;
 • You are able to read (complex) technical drawings;
 • You have experience as a carpenter, joiner or similar craft;
 • Being in possession of a forklift certificate is an advantage or willing to obtain one;
 • Command of the English language on at least an A2 Level.

What qualitities do you need to have?

 • You are accurate in your work;
 • You are able to deliver quality
 • You can work independently as well as in a team;
 • You know how to keep a good overview.

What do we Offer?

Working at HQ Pack means being part of a strongly growing worldwide operating organization. Despite its strong international character and over 500 colleagues in the Netherlands, the organization is characterized by its informal character and short communication lines.

Naturally, we will provide you with the resources you need to perform this job well. The salary is in accordance with the market and will be determined in negotiation, depending on your knowledge and experience. We have our own employment conditions package and offer a collective pensioen.

Working at Timing

Everyone wants as much security as possible and for as long as possible. Whether it is the certainty of income, or the certainty that production can continue at full full. That is why Timing does everything it can to bring together job seekers and company's and we have been proud of that for 25 years.

Are you interested and and do you recognize yourself in the requested profile? Apply immediately! Any further questions? Please contact Edo Damstra on 055 - 580 5995 or via uitzendservices@timing.nl

Ontwikkeld door Akyla